Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is Data Science?

Data science, of data wetenschap, is het vakgebied dat zich richt op het efficiënt en effectief transformeren van relevante data naar een coherent en informatief verhaal dat voor iedereen begrijpelijk en bruikbaar is. Activiteiten die de kern vormen van data science betreffen het verzamelen, analyseren en visualiseren van data, om vervolgens een efficiënter bedrijfsproces in te kunnen richten, toekomstige vraag naar een product/service te kunnen voorspellen en zelfs een product/service aanbod uit te breiden.

De kern voor bedrijven in de 21e eeuw is daarom te zorgen voor een goede data-huishouding om data science in de bedrijfsvoering te integreren. Het toevoegen van Data Science aan de bedrijfsvoering resulteert over het algemeen in een betere besluitvorming en een verhoging van de winstgevendheid van het bedrijf. Klinkt dat als een verhaal dat enkel geldt voor de grote bedrijven? Het JADS MKB Datalab helpt u verder om data science in uw midden- of kleinbedrijf te integreren.

Datascience voor het MKB: Het JADS MKB Datalab

Het JADS MKB Datalab helpt midden- en kleinbedrijf om gebruik te kunnen maken van de geboekte vooruitgang op het gebied van data wetenschap. Het JADS MKB Datalab biedt de mogelijkheid om op een kostenvoordelige wijze data science in de bedrijfsvoering te integreren. Wij richten ons hiermee op zowel advies als implementatie.

Advies in data wetenschap: Wat is uw data-profiel?

Er zijn vijf activiteiten die aan de grondslag van een integratie van data science in uw bedrijf liggen:

  1. Verzamelen
  2. Opschonen en Beschrijven
  3. Ontdekken
  4. Voorspellen
  5. Actie ondernemen

Het nut van het integreren van deze activiteiten in uw organisatie is cumulatief. Ter illustratie: zonder goede verzameling en opschoning van de data kunnen analisten zelden betekenisvolle trends ontdekken, laat staan voorspellingen doen of hierop actie ondernemen. Het JADS MKB Datalab helpt u met het bepalen van uw profiel en het uitstippelen van een pad om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van data science te integreren.  Benieuwd hoe dit werkt? Doe de Quick Scan en wij helpen u graag verder met op-maat-gemaakt advies.

Implementatie in data wetenschap: Wat heeft u nodig?

Nadat uw data profiel is bepaald en u duidelijk voor ogen heeft wat u wenst van een data wetenschapper, helpt het JADS MKB Datalab u actief in het implementeren van de benodigde hulpmiddelen in uw organisatie. Concreet verbindt het JADS MKB Datalab u aan een gespecialiseerde data wetenschapper voor de volgende vier typen projecten:

  1. Het verzamelen, ontsluiten en bij elkaar brengen van data in uw organisatie
  2. Het analyseren en beschrijven van trends in uw data
  3. Het verzamelen van externe data en integreren met data in uw organisatie
  4. Het helpen met gepersonaliseerd data management voor uw stakeholders

Deze vier type projecten dienen niet ter vervanging van een data wetenschapper. Het inhuren van een goede data wetenschapper kan echter al snel €5.000,- - €8.000,- per maand kosten. Indien de organisatie nog niet klaar is om data op efficiënte wijze te verzamelen, op te schonen en inzichten uit te verkrijgen, is dit echter over het algemeen een te grote investering. Het kost namelijk vaak tijd voordat een data wetenschapper goed zijn/haar werk kan doen. Niet alleen technische redenen zoals infrastructuur spelen hierin een rol, ook de werk-structuur en de cultuur-aanpassing die vaak nodig zijn voor mensen binnen de organisatie vormen belangrijke componenten waar ieder MKB-bedrijf rekening mee dient te houden. Een premature investering in een data wetenschapper kan dan - in geval van een grotere benodigde aanpassing - meer geld kosten dan nodig zou zijn.

Is uw organisatie reeds gereed en weet u precies wat u van een data wetenschapper nodig heeft? Plaats hier uw opdracht en wij zorgen voor de geschikte kandidaat.